55 lat kapłaństwa ks. Stanisława Orzechowskiego

W dniu 16 czerwca 2019 r. odbyła się uroczystość z okazji 55 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich przez ks. Stanisława Orzechowskiego. Ten charyzmatyczny kapłan - założyciel Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”, duszpasterz świata pracy, szczególnie aktywny w okresie stanu wojennego, od blisko czterdziestu lat główny przewodnik Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę - obchodził piękny jubileusz w gronie wielu swoich wychowanków, zwanych potocznie Wawrzynami, jak i licznego grona wiernych, którzy zgromadzili się w dolnym kościele pw. św. Wawrzyńca, przy ul. Bujwida we Wrocławiu.


Centralnym punktem uroczystości, które przebiegały w familiarnej atmosferze, była msza św. sprawowana przez Jubilata, podczas której homilię wygłosił o. Piotr Bęza – obecny prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów – do niedawna współpracownik „Orzecha”. Spośród wielu funkcji i aktywności duszpasterskich, jakie pełnił „Orzech”, są też i te związane z wrocławską wspólnotą Ruchu Rodzin Nazaretańskich. To dzięki Jego życzliwości i akceptacji mogliśmy przed laty organizować w pomieszczeniach D.A. „Wawrzyny” dni skupienia z nocnymi spowiedziami, w których uczestniczył ks. Stefan Czermiński. To tam, od kilkunastu lat, spotykamy się z ks. Biskupem Andrzejem Siemieniewskim na corocznych spotkaniach opłatkowych. I to właśnie od „Orzecha” zawsze doznawaliśmy życzliwej akceptacji, w trudnym okresie, kiedy jako wspólnota nie mieliśmy księdza moderatora. Nie mogło zatem zabraknąć nas w tej szczególnej chwili wieńczącej kolejny okres pięknej drogi kapłańskiego powołania ks. Stanisława Orzechowskiego. W imieniu nas wszystkich ofiarowaliśmy „Orzechowi” modlitwę, kwiaty, wdzięczność oraz życzenia, które na okazjonalnej kartce przekazaliśmy w następującej treści:


„Drogi Księże, dostojny Jubilacie,

W imieniu Wrocławskiej Wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich, z okazji 55 rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich pragniemy podziękować Panu Bogu, za dar Twojego charyzmatycznego duszpasterzowania. Za życiową mądrość opartą na głębokiej wierze, za niezliczone nauki przekazywane podczas kazań, konferencji, rekolekcji, spowiedzi i różnego rodzaju spotkań. Dziękujemy także za świadectwo żywej wiary, które dajesz nam codzienną posługą, a także za wieloletnią życzliwość jaką traktowałeś naszą Wspólnotę .

Życzymy wielu Bożych łask oraz Opieki Maryi na dalsze lata życia, które niech upływają w dobrym zdrowiu na chwałę Bogu i z pożytkiem dla wielu ludzi.

Wrocławska Wspólnota Ruchu Rodzin Nazaretańskich”


Wśród uczestników uroczystości był obecny także ks. Biskup Andrzej Siemieniewski, który w serdecznym uścisku złożył Jubilatowi gratulacje i życzenia.

Zdzisław Król


Składamy podziękowanie dla p. Krzysztofa Wowka za udostępnienie zdjęć zamieszczonych w powyższym tekście

 

Copyright © 2013 Ruch Rodzin Nazaretańskich, Wrocław

Informacje | Aktualności | RRN w Polsce | Kontakt